Avis legal
 
L'informem que les dades personals obtingudes en aquesta web, així com la seva adreça de correu electrònic, seran incorporades en un fitxer del qual és responsable TOMÀS ARRIETA CB, li informem que tractarem les seves dades personals amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials sobre els nostres productes i/o serveis. Les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o durant el temps necessari per complir amb les obligacions legals. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en que existeixi una obligació legal i les tractaren sobre la base del seu consentiment o l'execució d'un contracte o per obligació legal.
 
Si desitja exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició, en els termes que estableix la Llei Orgànica de protecció de dades, pot fer-ho a la següent adreça: TOMÀS ARRIETA CB; C/ SANT HIPÒLIT Nº 18, 17003 GIRONA. o enviant un mail amb el concepte BAIXA a info@tomasarrieta.com